2018 (China) National Wushu Taolu Championship
Women’s Two-person Duilian
Kongshoujinqiang (empty hand versus spear)
Zhang Yangyang
(vs.)
Zhang Xue
(Jiangsu)


2018 (China) National Wushu Taolu Championship
Hunheshuangrentaijiquan
Li Yuxing
Lin Dongdong
(Ningbo)

2018 (China) National Wushu Taolu Championship
Hunheshuangrentaijiquan
Gao Haonan
Tong Xin
(Fujian)